×
×
Hemel Op Aarde //  Heaven On Earth – Sarah Hildering

Hemel Op Aarde // Heaven On Earth – Sarah Hildering

Deel 3 van 3 / Part 3 of 3 for English scroll down

De hemel op aarde.

Wat als…?

Lieve vroeger, we hadden collectief meer geld dan we ooit konden opmaken maar lieten mensen sterven van de honger, ziekte en ongeluk. We wisten dat er wereldwijd miljoenen kinderen geen thuis of familie hadden maar we wilden niet voor ze zorgen.

We vonden ons eigenbelang belangrijker dan gezamenlijk belang en we vonden nemen belangrijker dan geven. Mensen vonden het toen moelijk om de waarheid te weten en de waarheid te spreken. Eigenlijk wisten we toen ook al heel goed dat er een einde moest komen aan die tijd en mentaliteit. Een wereld die niet duurzaam is, duurt immers niet.

Ik herinner me de verledentijd nog. Het was toen bijvoorbeeld nog niet illegaal om plastic of kankerverwekkende spullen te produceren. Maar het was wel illegaal om een mens – aan de verkeerde kant van een grens – te zijn. In die tijd was het al jaren bekend op welke manier we de aarde en haar milieu aan het uitputten en destabiliseren waren. We wisten ook al lang hoe dat te verbeteren. Maar wat we toen konden winnen aan grondstoffen – aardolie en gas, palmolie en het Amazonegebied, drinkwater en lokale bevolkingen, big pharma en massaproductie – waren voor ons belangrijker dan wat we voor onze kinderen wilden achterlaten. We wisten het maar we waren onwetend. Ook vonden we het nog niet belangrijk genoeg om ons gedrag op grote schaal te veranderen. Of wel maar we deden het niet. We vonden geld, macht, hebzucht en individualisme belangerijker dan tijd, vrijheid, delen en welzijn.

Lieve toekomst. Wat jullie nu, generaties later, samen bouwen is groter en mooier dan de som van wat we los van elkaar kunnen bouwen. Al het wonderbaarlijke dat jullie gecreëerd hebben in deze wereld, zoals vrede en veiligheid, is voortgekomen uit collectieve samenwerking. Jullie hebben echt je best gedaan om de puinhoop van de generaties voor jullie op te ruimen en zijn daarmee ontwikkeld en verlicht. We dachten toen ook al dat we alles wisten en overal de besten in waren, maar dat was niet zo. Wat jullie nu weten, is hoe jullie van een bron kunnen tappen zonder deze uit te putten. Jullie leven nu in een tijd waar jullie van de hel de hemel hebben gemaakt. De hemel op aarde.

In jullie onderwijs wordt nu net zo gelet op de unieke krachten en talenten van kinderen, als op de standaard verplichte vakken. Jullie hoeven niet alleen van een onvoldoende een voldoende te maken want we leven niet in marges van ‘voldoendes’. Jullie willen liever van een 8 een 10 maken dan van een 4 een 6.

Jullie landen hebben geen grenzen meer want de wereld is net zo van iedereen en niet méér van iemand met meer macht of geweld dan een ander. De zorg en wetenschap kennen geen verdienmodellen waar de hoogste bieder het meeste geld mag verdienen aan ziekte en kennis. Jullie werken met een welzijnmodel.

Werkelijk elk mens is even belangrijk en heeft even veel rechten. Niet alleen het recht op leven en vrede maar ook ontwikkeling en geluk zijn basisrechten van de mens.

Oordelen bestaat niet want het draait in jullie toekomst niet om wat jij vindt dat een ander niet goed doet maar eerder om wat jij zelf de wereld in brengt, want schoonheid schuilt immers in de ogen van de aanschouwer.

Wanneer jullie succesvol zijn in jullie werk, is dat nooit over de rug van anderen. Jullie mogen gratis studeren want onderwijs is de meest belangrijke investering in de toekomst van een samenleving; en doordat jullie de keuze en tijd krijgen er achter te komen waar jullie krachten liggen om op de best mogelijke manier te participeren aan de samenleving en je geluk na te streven, heerst er geen stress en angst bij jullie kinderen.

Jullie generatie is niet verslaafd aan medicatie omdat ze zich onvervuld of misplaatst voelt en prestatiedrugs bestaan niet want jullie zijn niet bang om niet goed genoeg te zijn. Maar boven al, zijn jullie niet zo gemeen en afvallend naar elkaars verschillen toe. Geslacht, ras, afkomst en seksuele oriëntatie verschillen worden gerespecteerd want jullie hoeven anderen niet naar beneden te halen of te onderdrukken om jezelf beter of belangrijker te voelen.

In de toekomst is bijvoorbeeld brocolli niet duurder per kilo dan rundvlees want er is eindelijk een systeem opgezet dat aan de producent en consument totale verantwoording vraagt. Het was zo simpel achteraf gezien. Alle bedrijven zijn duurzaam en het enige dat aan onze wereldeconomie veranderd is, is dat deze stabieler is dan ervoor. En het minder grote verschil tussen arm en rijk en machtig en machteloos natuurlijk. Maar het mooie is, er is nog steeds zo bijzonder veel rijkdom, meer dan ooit tevoren. Want de vele miljarden die niet langer in lobby en wapens en andere dodelijke dingen werd gestopt, wordt nu geïnvesteerd in jullie welzijn en dat van de natuur. De tijd voor afbreuk heeft plaats gemaakt voor herstel.

We weten dat het belangrijk is om nooit te vergeten wat we achter ons laten omdat het verleden ons de weg zal wijzen waar we in de toekomst naartoe willen. We weten ook dat de lessen aan ons zelf zijn om te leren en niemand anders die voor je kan leren.

Lieve vandaag, op een dag zul je vinden waar je naar op zoek bent. Of niet. Maar dan is het nog veel mooier dan je je had kunnen voorstellen.

Liefs, Sarah

Deze woorden draag ik op aan mijn vriendin Yemanja, die me geleerd heeft niet de weg van de minste weerstand te kiezen, maar de weg van de meeste groei. En Nik, omdat je me altijd motiveert meer te schrijven.  

________________________________________________________

Part 3 of 3

Heaven on Earth. What if…?

Dear past. We used to have more money collectively than we would ever be able to spend, but we let people die of hunger, illness and unhappiness. Although we knew that millions of children were without a home and without a family, we didn’t really care for them.

We found personal gain more important than collective  gain, and I guess taking was more important than giving. People found the truth the most difficult language to speak and to understand. Back then, we already knew that there had to come an end to our times and our self- righteous mentality. Because a world that is not sustainable, really can’t be sustained.

I remember those times. I remember when cancer-causing products and plastic had free reign. In stark comparison, it was illegal to live on the wrong side of a wall. Back in those days, we already knew about climate change and the destruction of nature’s balance. We also already knew how exactly to change our behaviour and save our planet. But the resources we could still win – oil and gas, water and local populations, palm oil and the Rainforest, big pharma and mass production – were more important to us than leaving a safe and clean planet for our children. We knew it all but we were so ignorant. We found money, power, greed, and individualism so much more important than time, freedom, wellbeing and collectivism.

Dear future.What you have now built together collectively, generations later, is so much bigger than the sum of all its individual parts. All that you have created, like peace and safety, for instance, is truly magical. It is an outcome of collective cooperation. You really have tried your best to clean up the mess of the generations before you, and that is what makes you truly enlightened. I remember that we also thought we knew everything and that we were the best at it. But nothing was less true. What you have accomplished in the future, is how to extract from our remaining resources without depleting them. You have made a heaven from a hell. Heaven on earth.

Your educational system focuses just as much on the unique strengths and talents of your children, as on the standardized mandatory subjects. It’s not that important to invest your time in turning a 4 into a 6, but rather focusing on turning an 8 into a 10. One thing we all share, past, present, and future, is what we want and wish for the most. When we think about what the ultimate achievement is, it’s still happiness, love, wellbeing, and health rather than analytic thinking skills, discipline, test taking, or work. And so, you have successfully built a system around your true core values and not around a work-place.

Your countries do not have boarders anymore, because the world belongs to everyone just as much, and not more to those with more power or violence. Healthcare and science are no longer institutions with a business model where the highest bidder can exploit the ill and uneducated population. Everyone is truly equal and equality is not a pipe dream. Not only the right to live and the right to safety, but also the right to grow and flourish, and the right to happiness.

There is no more judgement in your future. You think twice before you judge your peers when you disagree with what they do. Instead, your new priority is giving-self. After all, beauty is in the eye of the beholder.

Your success is never at at someone else’s expense. Education is for free, not just for the rich, but because its society’s most important investment in its own future. And because you are given the time to really figure out what your strengths are in order to contribute the best possible way to society, and to be happy. There is no stress and no fear epidemic amongst your children. Your generation is not addicted to medication, because they feel misplaced or empty. Performance drugs don’t exist in the future as there is no need when hey, guess what, the natural you is actually good enough. But above all, you are not mean and you do not desert each other for your differences. Gender, race, and sexual orientation differences are respected because you do not need to put others down in order to feel bigger or better about yourself.

In the future, meat is not cheaper than brocolli, because there is a system in place where both the producer and consumer take complete responsibility for their own actions rather than making these somebody else’s problem. Retrospectively, it was so simple. All the big conglomerates were completely sustainable and the only thing that has changed in your world economy, is that it is more stable than it used to be.  And the gap between the poor and the rich, and between the powerful and the powerless, of course has disappeared. The most beautiful thing is that there is more wealth than ever before. All the billions that we would invest in lobby or arms and war, and other deadly things, you now invest in your wellbeing and the wellbeing of your planet. Times of destruction have made way for times of healing.

Deep down we know that we must never forget the past because the past led us into the path of the future and that we are eternally grateful for. We also already know that our learnings are ours to learn, and no one else can make movement happen on our behalf. We must make movement happen ourselves.

Dear present,one day you will find what you are looking for. If not, it will be something much greater than that.

Love, Sarah

I would like to dedicate these thoughts and words to my girlfriend Yemanja, because she taught me not to choose the path of least resistence but to choose the path of growth. And Nik, because of your infinite motivation for me to write more.

Sarah writes mostly about things that move or inspire her. Next to being a freelance writer, Sarah also has a real job, in the music industry, where she signs and manages artists and record labels. But her core self, her fire, is being an activist, feminist, and environmentalist –  and speaking out for what she believes in.

https://www.instagram.com/sarayahhildering/

 
27 & 28 July Westerpark Amsterdam